Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.
S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci
S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus
S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton
S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng
S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards
S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina
S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child

Dustin Weaver’s S.H.I.E.L.D. variant covers.

S.H.I.E.L.D. #∞- Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, Nostradamus, and Nikola Tesla as Night Machine

S.H.I.E.L.D. #1- Leonardo Da Vinci

S.H.I.E.L.D. #2- Nostradamus

S.H.I.E.L.D. #3- Isaac Newton

S.H.I.E.L.D. #4- Zhang Heng

S.H.I.E.L.D. #5- Howard Stark and Nathaniel Richards

S.H.I.E.L.D. #6- Nikola Tesla as Night Machine

S.H.I.E.L.D. Vol.2 #1- Michelangelo Buonarroti

S.H.I.E.L.D. Vol.2 #2- Mina

S.H.I.E.L.D. Vol.2 #3- The Star Child